MÜZİK DERSLERİ > Armoni Dersi
DERSLE İLGİLİ VİDEOLAR
Bu dersle ilgili video bulunmamaktadır.
Armoni Dersi

* Temel Notasyon Bilgisi, Aralık Bilgisi
* Gam Bilgisi ( Majör ve minörlerin kuruluşu, yapısı )
* Akor Kuruluşları
* Triyadlar ( 3 Sesli Akorlar )
* 3 Sesli Akor Çevrimleri
* Basit Yürüyüşler (3 sesli akorlardan örülü basit yürüyüşler, popüler şarkılardan örneklerle)


* 7’li Akorlar
* 4 Sesli Akor Çevrimleri
* II Minör 7 – V7 / I Bağlantıları
* Temel Yürüyüşler I
* Uygulama Çalışmaları I
* Dominant Akorların İncelenmesi
* BLUES ( I-IV-V )


* Akor dışı Sesler ( Tensions )
* Genişletilmiş Akorlar ( Extended Chords)
* Tonal Merkezler ( Mediant, Sub Dom., Dom. vb. gibi…)
* Temel Yürüyüşler II (Progressions II) (Dominantcycles vb.gibi…)
* Uygulama Çalışmaları II
* İkincil Dominantlar
* Jazz, Blues


* Tritone (Dominant ve Subdominant çözülmelerin mekaniği)
* Vekil Akorlar ( Chord Substitution )
* Yürüyüş Açımlamaları (Expanded Progressions)
* Uygulama Çalışmaları III
* Modlar
* Melodik ve Armonik Analiz
* Standartların Analizi
 
  • Tüm Videolar
  • Eğitmen ve Ders Tanıtım Videoları
  • Ücretsiz Müzik Dersleri
  • Kurumsal Eğitim Videoları
  • Öğrenci Performans
  • Jokerstore'dan Öneriler
  • Stüdyo Tanıtım
KATEGORİ SEÇ :