MÜZİK DERSLERİ > Orff Dersi - Çocuklar İçin
DERSLE İLGİLİ VİDEOLAR
Bu dersle ilgili video bulunmamaktadır.
Orff Dersi - Çocuklar İçin

ORFF NEDİR?

Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, ünlü Alman besteci Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metottur. Bu metot öncelikle şarkı ve tekerlemeler yoluyla okul öncesi dönemindeki çocuğun dil gelişimine katkıda bulunur. Bunun yanı sıra müzikal etkinlikler yoluyla çocuğun yaratıcılığını ortaya koymasına fırsat verir. Kendini ifade etme becerisini, yaratıcılık duygusunu geliştirir. Ses ve dil gelişimi, sosyal beceri ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunur.

Müzik eğitiminin, okuma yeteneğine de katkıda bulunduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre, akademik yılın başında ve sonunda okuma testine tabi tutulan ilköğretim öğrencilerinden müzik eğitimi alanların, almayanlara oranla daha iyi sonuçlar elde ettikleri görülmüştür. Yapılan bir başka araştırma ise müzik eğitiminin zekâyı geliştirdiğini ortaya koymuştur. Okul öncesi dönemde müzik eğitimi alan çocukların okul öncesi dönemde müzik eğitimi almayan çocuklara oranla özellikle ‘’matematik’’ derslerinde daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.

3, 4, 5, 6 yaşlarındaki çocukların müziği oturarak dinleme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu özellik okul öncesi çocuğuna dinleme ve sessiz kalma alışkanlığını da kazandırır. Okul öncesi dönem çocuğu için müzik kendini ifade etme aracı olmanın ötesinde, onun sosyal gelişimi için de önemli bir etkinliktir. Çünkü çocuk müzik eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay bir iletişim kurabilmektedir. Ayrıca müzik çocuğun duygusal boşalımını, rahatlamasını sağlayarak gerginliğini azaltır. Sonuç olarak müzik eğitiminin çoklu zekâ kuramındaki zekâ türlerini doğrudan etkileyip geliştirdiğini söyleyebiliriz.

Müzik;

Beyin ve vücut arasındaki ritmik koordinasyonu sağlar.

Ses ve dil gelişimine katkıda bulunur.

Sosyal ve grup becerileri kazandırır.

Soyut düşünme yeteneği kazandırarak matematiksel işlem becerilerini geliştirir.

Çocuklar değişik çalgılarla tanışırlar ve bu çalgıların özelliklerini kavrarlar.

Orff çalgılarını kullanmayı öğrenirler.

Doğaçlamalar yolu ile yaratıcılıklarını geliştir.

Kendilerini müzikle ifade ederlerken toplum içindeki yerlerini ve sorumluluklarını fark ederler.

İç ve dış disiplinleri gelişir.

ORFF DERSİ MÜFREDATI:

Orff dersinde verilebilecek örnekler ve yapılacak egzersizler sonsuz sayıdadır ve bazen eğitmen yapacağı egzersizlere dersin olduğu gün de karar verebilir. Orff eğitiminde doğaçlamanın ve oyunun yeri çok büyüktür. Bütün bu ders süreçlerinde beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme süreci de daha hızlı olur. Bu yüzden çocuklar zorlanmamalı, seviyelerine göre ve o günkü ruh hallerine göre bir ders işlenmelidir.

Çalışmalar ana hatlarıyla şu başlıklar altında toplanabilir:

• Tanışma oyunu:

Halka olan grupla beden perküsyonu çalışması, müziğe uygun hareket etme çalışmaları, geometrik şekillerle yapılan çalışmalar…

• Isınma Çalışması:

Bedenin çeşitli yerleri ile ritim oluşturma çalışması, çok sesli ritim korosu oluşturma çalışması, mekânı keşfetme çalışması…

• Uyum Çalışması, Güven Çalışması & Esas Çalışma:

İkili eş olma ve çalınan müziğin ritmine uygun dans etme çalışması, eğitmenin bazı hareketler göstermesi ardından grubun daire şeklini alarak bu hareketleri sırasıyla ve uyum içerisinde, üzerine yeni hareketler ekleyerek yapmaya çalışması…

• Dinlendirme:

Gruptan rahat olabilecekleri şekilde oturmaları ya da yaslanmaları istenir. Dinlendirici bir müzik eşliğinde gözler kapatılarak, verilen yönergeleri hayal etmeleri istenir.

 
  • Tüm Videolar
  • Eğitmen ve Ders Tanıtım Videoları
  • Ücretsiz Müzik Dersleri
  • Kurumsal Eğitim Videoları
  • Öğrenci Performans
  • Jokerstore'dan Öneriler
  • Stüdyo Tanıtım
KATEGORİ SEÇ :