MÜZİK DERSLERİ > Flamenko Gitar Dersi
DERSLE İLGİLİ VİDEOLAR
Flamenko Gitar Dersi

Flamenko 8. yüzyıl ortalarında Hindistan'dan yola çıkan çingenelerin dans ve müzik kültürlerini, yaşadıkları göçebe hayattaki kültürel ve sosyal etkileşimlerini, acılarını, sevinçlerini, hüzünlerini ve de coşkularını 14. yüzyılın ortalarında İspanya'nın kuzeyinden gelerek Endülüs kültürü ile kaynaştırmaları ile günümüze kadar geçen süreçteki etkileşimlerinin sonucunda yöresel fakat farklı coğrafyalarda da icra edilen, etkileşimlerini ve farklılıklarını yansıtan bir müzik ve dans kültürü olmuştur.

Flamenko kültüründeki yalın ve yoğun duygular gitarda farklı tekniklerin gelişmesine sebep olmuştur. Bir fırtınayı çağrıştıran Rasguedo, öfkeyi, acıyı ve karmaşayı canlandırabilen Alzapua, içsel bir anlatıma sahip Tremolo, udumsu tınlayan Pulgar tekniği, heyecan yaratan picado tekniği ve aksanları yönlendiren ağaca yapılan Golpe vuruşları ile flamenko gitar şarkı ve dansta vazgeçilmez bir eşlik enstrümanı olmuştur. 20 ve 21 yy.’da flamenko gitar otantik ve modern flamenko olarak solo performans ve sahne enstrümanı olarak da önemli bir yer edinmiştir.

Flamenko Gitar Dersleri:

UYGULAMA VE TEORİ:

TEMEL ARMONİYE GİRİŞ

FLAMENKO GİTAR TAB VE NOTASYON ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

DOĞAÇLAMA VE GAM ÇALIŞMALARI

GIPSY GİTAR ÇALIMI VE KADANS YÜRÜYÜŞLERİ

OTANTİK VE MODERN FLAMENKO ESERLERİNİN MAKAMSAL UYGULANIMI

FLAMENKO GİTAR TEKNİKLERİNİN POP MÜZİK ÜZERİNDE UYGULANIMI (Eğlence sektöründeki gitaristlerin bar vb... mekanlardaki sahne performanslarının geliştirilmesine yönelik uygulamalı ders içeriğidir.)

Not: Flamenko gitar tekniklerinin Pop müzik üzerine uygulanımı dersine katılacak öğrencilerin orta düzeyde gitar çalıyor olmaları ön koşuldur!

TEKNİK:

GOLPE, TREMOLO, TİRANDO, PİCADO, ALZAPUA, APAGADO...

ARPEJ KOMBİNASYONLARI İLE FORMLAR ÜZERİNDE ETÜDLER

AKSAN VE RİTİM ÜZERİNE KOMBİNASYON ÇALIŞMALARI

FORMLAR:

BULERİA, TANGOS, ZAPATEADO, TİENTOS, SEVİLLANAS, FARRUCA, RUMBA, SOLEA, GARROTİN, FANDANGO, GRANAİNA, ZAMBRA, TANGUİLLO, MİNERA, TARANTAS, SİGUİRİYAS, MİLONGA vs...

EŞLİK:

DANS EŞLİK ÇALIŞMALARI

ŞARKI EŞLİK ÇALIŞMALARI
Kullanılan çalışma kitapları ve etüd sayfaları: Geniş bir flamenko gitar nota arşivinden faydalanılarak öğrencinin seviyesi ve öncelikli çalışma ihtiyaçlarına göre, eğitmen tarafından farklı kitap ve metodlar kaynakça olarak kullanılır.

 
  • Tüm Videolar
  • Eğitmen ve Ders Tanıtım Videoları
  • Ücretsiz Müzik Dersleri
  • Kurumsal Eğitim Videoları
  • Öğrenci Performans
  • Jokerstore'dan Öneriler
  • Stüdyo Tanıtım
KATEGORİ SEÇ :